Z6_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGGO6
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGG41

Помощен контактен център

Често задавани въпроси

 

С цел да подпомогнем потребителите при използването на държавните информационни системи създадохме "Помощен контактен център", към който гражданите, бизнесът и администрациите могат да се обърнат по всички въпроси свързани с предоставянето на електронни административни услуги. Основна част от помоща за потребителите е събрана в раздела "Често задавани въпроси".

+ Регистрация и автентикация в ССЕВ с КЕП или ПИК

Получаваме съобщение за грешка „Неуспешна автентикацията“ при опит за вход с КЕП в ССЕВ. Каква е причината за тази грешка?

Изключете флашката с КЕП, изчистете „историята“ (изчистване на данните за сърфирането/кеша) на браузера, рестартирайте го, включете вашия КЕП и опитайте отново. В случай че отново получавате същата грешка, опитайте с друг браузер. Препоръчваме браузерите Хром и Интернет Експлорър.

 

Регистрирахме се в ССЕВ с ПИК на НОИ (или на НАП), но не можем да изпращаме някои заявления. Каква е причината?

Регистрацията с ПИК на НОИ/НАП може да се използва само за заявяване на услуги (или получаване/изпращане на съобщения), чието ниво на сигурност не изисква КЕП. В заявления, които не изискват КЕП, винаги завършвайте попълването на заявлението с бутона "ЗАПАЗИ". За подаване на заявления с по-високо ниво на сигурност е необходимо да се снабдите с КЕП на място от доставчик на удостоверителни услуги или отдалечено с облачен КЕП. Създаването на профил в системата чрез „Регистрация“ на физическо лице е задължителна стъпка за подаване на заявления.

 

Опитваме се да се регистрираме или идентифицираме с ПИК на НОИ (НАП), но системата връща "Погрешен ПИК или ЕГН". Какво е идентификатор?

Проверете дали използвате правилния ПИК в комбинация с вашето ЕГН и дали го изписвате правилно. Идентификаторът е вашето ЕГН. Символите трябва да бъдат изписани без никаква промяна на латиница, тоест кодът е „чувствителен“ към малки и големи символи. ПИК на НАП е 12 символа, а този на НОИ е 10 символа. 
Повече информация за услугите, които могат да се използват с ПИК можете да намерите на следните адреси:
За НАП: https://nra.bg/wps/portal/nra/uslugi/vuprosi-i-otgovori-za-e-uslugite-s-pik 
За НОИ: https://www.nssi.bg/eservicesbg/reports/42-pik
 

+ Заявления за лични документи

Бихме искали да си подадем заявление за издаване на лични документи (лична карта или паспорт) по електронен път. Какво да направим?

За тази услуга ще ви бъде необходим облачен електронен подпис.
Прочетете инструкциите на следния линк:
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/ministerstva/uslugi-78/1537 и
използвайте бутона „ЗАЯВИ УСЛУГАТА“ на същата страница.
Ще бъдете пренасочени към портала на МВР.
Описание на услугата за лични карти: https://e-uslugi.mvr.bg/services/applicationProcesses/314
Описание на услугата за паспорти: https://e-uslugi.mvr.bg/services/applicationProcesses/350

+ Грешки при подписване с КЕП на Btrust

Опитваме се да подпишем заявление с КЕП на Борика, но получаваме съобщение за грешка "BER". Какво да направим?

Вашият КЕП е некоректно прочетен от системата за е-валидация или е с изтекъл срок. Проверете срока на валидност на вашия подпис. Уверете се, че настройките  “Enable Protected mode at start up” и „Enable enhanced security” са изключени. Тези настройки се намират в менюто на Adobe Acrobat Reader - Edit/Preferences/Security(Enhanced). В някои случаи е необходимo обновяване на SafeNet authentication client приложението. Изтеглете, попълнете и подпишете заявлението отново без да преименувате името на документа. В случай, че продължавате да получавате същата грешка, свържете се с техническата поддръжка на фирма Борика.

 

Опитваме се да подпишем заявление с КЕП на Борика, но получаваме съобщение за грешка „At least one signature is invalid”. Какво да направим?

Проверете за непопълнени полета, празни падащи менюта в заявлението, повече от един ваш подпис или автоматично преименувано име на заявлението при изтегляне. Уверете се, че настройките  “Enable Protected mode at start up” и „Enable enhanced security” са изключени. Тези настройки се намират в менюто на Adobe Acrobat Reader - Edit/Preferences/Security(Enhanced). В някои случаи е необходимo обновяване на SafeNet authentication client приложението. Изтеглете, попълнете и подпишете заявлението отново без да преименувате името на документа и да правите допълнителни промени след подписа. В случай, че продължавате да получавате същата грешка, свържете се с техническата поддръжка на фирма Борика.

+ Заявления от юридически лица

Обаждаме се от юридическо лице/училище/детска градина за промяна на управителя/директора. Къде трябва да подадем заявление?

Попълнете заявлението, намиращо се на сайта edelivery.egov.bg в секцията „Юридическо лице“ и го подпишете с електронния подпис на новия управител като физическо лице само в полето "Заявител". Изпратете заявлението на edelivery@e-gov.bg

 

Искаме да подадем заявление през ССЕВ като юридическо лице. Каква е процедурата?

Инструкциите за регистрация на юридическо лице се намират на адрес https://edelivery.egov.bg . Всеки управител трябва да има първо създаден профил с КЕП (съдържащ ЕГН на управителя) като физическо лице, след което да регистрира юридическото лице със същия КЕП, като подаде заявление (предварително изтеглено, попълнено и подписано) чрез бутона "Вход с КЕП" в под-страницата „Юридическо лице“. 

 

Обаждаме се от името на юридическо лице и бихме искали да добавим нов член на екипа, който да работи в ССЕВ. Каква е процедурата?

Новите членове на екипа трябва първо да си създадат профил като физически лица с персонален КЕП, след което да бъдат добавени от администратора за съответното юридическо лице в ССЕВ чрез ЕГН. 

 

Опитваме се да свалим заявлението за юридически лица, но получаваме съобщение "Please wait...". Как да свалим заявлението?

Изчистете „историята“ (изчистване на данните за сърфирането/кеша) на браузера, рестартирайте го и опитайте отново. В случай на неуспех презаредете страницата с F5 и натиснете с десен бутон върху линка за изтегляне на заявлението и изберете опцията "Запази, като..." (Save link as...). Ще ви се отвори диалогов прозорец за да посочите място за запазване на заявлението. Можете да опитате и с друг браузер, като натиснете с левия бутон линка за изтегляне на съобщението.

При регистрация на юридическо лице на кого трябва да изпратим заявлението? В инструкцията пише да прикача заявлението във формата по-долу, но такава форма няма.

Всеки управител трябва да има първо създаден профил с КЕП (съдържащ ЕГН на управителя) като физическо лице. Като втора стъпка използвайте бутона „ВХОД“ от раздел „Юридическо лице“ на адрес https://edelivery.egov.bg и ще бъдете отведени към формата за прикачване на заявлението. При необходимост от промяна на управителя на фирмата изпратете подписано от новия управител заявление на edelivery@e-gov.bg

Управителят на нашето юридическо лице има КЕП само за юридическо лице, но няма КЕП като физическо лице. Може ли с този КЕП да се регистрира в ССЕВ като физическо лице?

Ако КЕП-ът на юридическото лице съдържа ЕГН-то на управителя, може да бъде използван за регистрация в ССЕВ като физическо лице, след което да подаде заявление за регистрация като юридическо лице със същия КЕП.

Можем ли да регистрираме няколко юридически лица с общ управител?

Да, можете, но при условие, че всяка фирма е с различен ЕИК. В случаите, в които ЕИК е общ, но с допълнително разширение (например при аптеките), изпратете вашето заявление на edelivery@e-gov.bg
 

+ Проблеми при подаване на заявления в ССЕВ

Опитваме се да подадем заявление към администрацията през ССЕВ, но получаваме грешка „Receiver is missing”. Каква е причината за тази грешка?

Трябва да изтеглите заявлението отново посредством опцията „Заяви услуга“ или през egov.bg и да попълните получателя на вашето заявление, който се намира в горния десен ъгъл на заявлението, където има падащо меню от което да изберете съответната община, град или администрация.

 

Опитваме се да подадем заявление към администрацията в ССЕВ, но получаваме грешка “Invalid first name”. Каква е причината за тази грешка?

Грешката се получава при липса на регистрация в ССЕВ (edelivery.egov.bg). Необходимо е да се регистрирате от бутона „РЕГИСТРАЦИЯ“ като физическо лице в системата ССЕВ след което ще можете да подавате заявления. След регистрацията, моля използвайте КЕП (квалифициран електронен подпис) или ПИК на НОИ/НАП за вход в системата.

Забележка: Регистрацията в ССЕВ (edelivery.egov.bg) ви създава профил и в egov.bg

 

Отворихме заявлението от ССЕВ, но не можем да го попълним. Трябва ли да го разпечатаме и сканираме?

Проверете дали сте изтеглили заявлението на вашия компютър и се уверете, че го отваряте с програмата Adobe Reader. Оварянето на файловете с разширение PDF чрез браузера не позволява тяхната редакция. След попълване на всички полета, подпишете заявлението с вашия КЕП и го прикачете в системата. Ако заявлението изисква плащане, ще получите съобщение, съдържащо линк с код и инструкции за плащане в pay.egov.bg. Активирайте известяването за съобщения в „Администриране на профила“.

 

Подадохме заявление към общинската администрация, но не знаем дали е връчено. Как можем да разберем?

Проверете в профила си в ССЕВ на реда на вашето изпратено заявление в секция „Изпратени съобщения“, графа „Получено“ статуса на вашата заявка. Статус 0/1 означава, че вашето заявление не е връчено. Статус 1/1 показва, че вашето заявление е връчено и се обработва от съответната администрация. За да не пропускате получени съобщения в ССЕВ, активирайте известяване за получено съобщение от „Администриране на профила“, „Настройки на нотификациите“ към email, Viber или SMS

 

Опитваме се да прикачим един или няколко документа през портала https://eforms.egov.bg, но получаваме съобщение за грешка "Null" или "Възникна грешка при подаване на заявлението". Какво да направим?

Не изпращайте сканирано или снимано заявление и проверете за непопълнени задължителни полета във вашето заявление. При непопълнени полета или неподписано заявление НЕ се генерира уникален номер на заявката, който е задължителен преди подаване. Ако заявлението не изисква подписване с КЕП, трябва накрая да натиснете бутона "ЗАПАЗИ" за да генерирате уникален номер на заявката. Отваряйте заявлението само с официалната версия на Adobe Acrobat reader за редакция, т.е. не използвайте конвертори (API) или алтернативни програми за отваряне на PDF документи. За допълнителните документи (ако са повече от един) използвайте програма за архивиране (WinZip и др.) и архивирайте всички допълнителни файлове без заявлението (което се прикачва отделно на реда срещу оригиналното заявление) в един архивен файл с големина под 10МБ, след което го прикачете във формата за изпращане като един файл в секцията „Прикачване на допълнителни документи“. Алтернативен вариант за подаване на заявлението е през опцията „Изпрати съобщение“ от главното меню в профила ви в ССЕВ, като изберете получател от бутона "Добави" и прикачите допълнителните файлове във формата без да ги архивирате.

 

Опитваме се да подпишем заявлението, но не откриваме място за подпис. Каква е причината?

Проверете за поле с надпис „ПОДПИС“ най-отдолу вдясно на заявлението, което е извън секцията за служебно ползване. Част от заявленията не изискват подписване с КЕП и не е необходимо да бъдат подписвани. След попълване на формата, моля натиснете бутона „ЗАПАЗИ“, запишете уникалния номер на заявката и затворете файла. Файлът е готов за изпращане през системата

 

Подписахме съобщението, но при прикачване излиза грешка, че подписът е невалиден. Какво да направим?

Подписването става само с валидни КЕП от оторизирани доставчици на услуги.
Изчистете кеша на браузера, извадете и поставете отново електронния подпис и опитайте отново.
Подписването с обикновени електронни подписи (примерно от Adobe Reader) е невалидно.
Списък с доставчиците, предоставящи удостоверителни услуги можете да намерите тук: https://www.crc.bg/files/_bg/Register_site_14_02_12.pdf

 

Получаваме съобщение за грешка за липсваща информация в заявлението („Receiver is missing”), което вече е подписано с КЕП и не може да се редактира. Има ли начин да го редактираме, без да го попълваме наново?

Натиснете с десен бутон върху подписа и изберете опцията “Clear signature”. Сега вече можете да попълните празните полета и да подпишете файла отново. Ще ви се генерира нов уникален номер на заявката, който трябва да си запишете с цел нейното проследяване. Заявления, които не изискват подписване с КЕП трябва да се изтеглят и попълнят отново.
 

+ Заплащане на е-услуги през ССЕВ

Подадохме заявление чрез ССЕВ към общината и бихме искали да платим за услугата. Какво трябва да направим?

На този етап порталът за предоставяне на електронни административни услуги е така разработен, че нареждането за плащане не е автоматизиран процес, а се извършва от служител в общинската администрация, който има предоствени задължения и права за това.
Срокът за извършване на услугата започва да тече от датата на плащането, съобразно заявената услуга.
Трябва да изчакате обработка на вашата заявка, след което ще ви бъде изпратено съобщение с линк и код за плащане в секцията "Получени съобщения". Линкът за плащане ще ви препрати към https://pay.egov.bg, където ще ви бъде предоставена възможност да платите по електронен път. В случай че сте заявили „бърза“ услуга и не сте получили линк за плащане в рамките на работния ден на подаване на заявлението трябва да се свържете със съответната администрация за да проверите за статуса на вашето заявление чрез вашия уникален номер на заявката. За да не пропускате съобщения за плащане в ССЕВ, моля активирайте известяване за получено съобщение от „Администриране на профила“, „Настройки на нотификациите“ към email, Viber или SMS.

 

Подадохме заявление чрез ССЕВ, но платихме предварително по банков път. Впоследствие получихме линк и код за плащане в ССЕВ. Какво трябва да направим?

Трябва да отговорите на съобщението за плащане във вашия профил в „Получени съобщения“ в ССЕВ и да прикачите електронния формат на платежното нареждане от банковия превод.

 

Подадохме заявлението и получихме съобщение за плащане, но е с изтекла валидност. Какво да правим?

Трябва да подадете заявлението повторно. За да не пропускате съобщения в ССЕВ (включително и тези за плащане), моля активирайте опцията за известяване за получено съобщение от „Администриране на профила“, „Настройки на нотификациите“ към email, Viber или SMS. За въпроси, свързани с предоставяната услуга (срокове, цена и др.) прочетете описанието на услугата или се свържете със съответната администрация.

+ Въпроси за мобилен (облачен) КЕП

Какво е мобилен (облачен) КЕП?

Основната разлика между облачният (или също наричан "мобилен") квалифициран електронен подпис (ОКЕП) и стандартния квалифициран електронен подпис е мястото, където се съхранява вашият т. нар. частен ключ. Стандартния КЕП се съхранява най-често върху смарт карта, до която имате достъп през картов четец. Тези четци могат да бъдат във вид на "флашка" или комплект карта и картов четец. При облачния квалифициран електронен подпис (ОКЕП) вашият частен ключ се съхранява върху защитена сървърна платформа на издателя му. Достъп до него, идентификации и подписване на документи се осъществява през смарт телефон и специализирано мобилно приложение.

 

Кой издава мобилен КЕП?

В България има два издателя на облачни електронни подписи:
Evrotrust - https://www.evrotrust.com/landing/bg (издава само мобилни електронни подписи)
B-Trust - https://www.b-trust.bg/eID/ (Това е търговската марка, под която Борика АД предлага своите удостоверителни услуги. Освен квалифицирани електронни подписи върху смарт карта/флашка, от 2020 компанията издава и облачни квалифицирани електронни подписи)

 

Как да подписвам документи с мобилен КЕП?

Заявлението трябва да се попълни и полето "Подпис" да се избере с левия бутон на мишката. Когато се появи диалогов прозорец, изберете бутона "Cancel". Ще се генерира уникален номер на заявката. Запазете документа и го прикачете през портала на доставчика на вашия мобилен КЕП.
За Евро Тръст: https://portal.evrotrust.com/
За Борика: https://my.b-trust.bg/login

+ Заявление за уникален идентификационен код (УИК)

Искаме да регистрираме стая или апартамент за гости и ни трябва УИК (уникален идентификационен код). Как да получим УИК?

Услугата е с идентификатор 3122 и се извършва от общинските администрации. За София използвайте получател "Общинско предприятие туризъм" - Столична община. Моля прочетете указанията за услугата на линка по-долу и използвайте опцията "Изпрати съобщение" от главното меню в профила ви в ССЕВ, където можете да прикачите и допълнителни файлове. В случай, че използвате опцията "Заяви услуга" трябва да архивирате всички допълнителни файлове в един архив и да ги прикачите в секцията "Прикачване на допълнителни файлове". След заявяване на услугата ще получите съобщение с линк за плащане. В определения срок за услугата ще получите УИК в папката „Получени съобщения“. Линк към услугата: https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/3122 

+ Липсващи услуги в опцията "Заяви услуга"

Опитваме се да намерим е-услуга на адрес https://eforms.egov.bg/ или чрез бутона „Заяви услуга“ в профила ни в ССЕВ, но не успяваме да ги открием. Какво да направим?

Услуги и заявленията към администрации, които не са част от единния портал egov.bg могат да бъдат открити само в полето за търсене на адрес https://egov.bg/wps/portal/egov/nachalo чрез ключови думи. След намиране на услугата можете да изтеглите, попълните и подпишете съответното заявление. Когато сте готови, използвайте бутона „ЗАЯВИ УСЛУГА“ за пренасочване към съответната администрация:
Агенция "Митници"
Агенция по геодезия, картография и кадастър
Агенция по обществени поръчки
Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Комисия за регулиране на съобщенията
Министерство на външните и вътрешните работи
Министерство на правосъдието
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Национален център за информация и документация
Национална агенция за приходите
Национален осигурителен институт
Патентно ведомство
 

+ Допълнителна помощ

В случай, че не можете да откриете вашия проблем в раздела с "Най-често задаваните въпроси", моля свържете се с нас на единен телефонен номер за цялата страна 0700 20 341, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 ч.

За разговори от фиксираната мрежа - на цената на един градски разговор за цялата страна, съгласно абонаментния Ви план;
За разговори от мрежата на мобилни оператори се заплаща цената на разговора в зависимост от абонаментния план.


При ограничения на мобилния Ви оператор към телефонни номера 0700* може да се свързвате с Помощния контактен център и чрез телефони +359 2 949 2458 и +359 2 949 2459 (от страната и чужбина), както и на електронната поща на центъра, на адрес help@e-gov.bg.

На телефон (+359 2) 949 2458 може да получите консултация по въпроси, свързани със:    

  • Средата за електронен обмен на съобщения (СЕОС);
  • Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ);
  • Системата за електронни форми (еФорми).

Съответно, на телефон (+359 2 949 2459), може да отправяте запитвания относно:

  • Средата за междурегистров обмен на данни (RegiX);
  • Единния портал за достъп до електронни административни услуги (https://egov.bg);
  • Система за електронна автентикация (е-Автентикация);
  • Средата за електронни плащания (е-Плащане).

Информация за безплатен облачен или мобилен квалифициран електронен подпис (КЕП) може да получите на следните адреси:
https://my.b-trust.bg  и  https://portal.evrotrust.com.

Списък с доставчици на удостоверителни услуги: https://www.crc.bg/files/_bg/Register_site_14_02_12.pdf

За всички останали въпроси използвайте електронната поща на Помощния контактен център - help@e-gov.bg.Последно обновено на 11.08.2022