Контакти Карта на сайта
Експортният файл с XML дефинициите съдържа следните файлове:
  • Отделни файлове с XML дефиницията на всеки вписан в регистъра на информационните обекти обект от вид номенклатура, стойност или сегмент;
  • Eдин "catalog.xml" файл със структура на XML Catalog файл.
XMLDefinitions_201403171658.zip
Генериран на: 17.03.2014 16:58:21
 << < 1-1/1 > >>

Данни за области, общини, кметства и населени места от Единния класификатор на административно-териториалните и териториални единици (ЕКАТТЕ)
Пакет от данни с кодовете и наименованията на области, общини, кметства и населени места, съответстващи на данните, поддържани от НСИ
Данни за държави (ЕСГРАОН)
Пакет от данни с кодовете и наименованията на държавите, съответстващи на данните, поддържани от ЕСГРАОН
Класификатор на административно-териториални и териториални единици (ЕСГРАОН)
Пакет от данни с кодовете и наименованията на области, общини и населени места, съответстващи на данните, поддържани от ЕСГРАОН
Класификатор на половете
Съдържа кодове и наименования на пол на физическо лице, съгласно данните поддържания в ЕСГРАОН
Данни за районите в градовете с районно делене от Единния класификатор на административно-териториалните и териториални единици (ЕКАТТЕ)
Пакет от данни с кодовете и наименованията на районите в градовете с районно делене (ЕКАТТЕ)
Класификатор на семейното положение на физическо лице
Пакет от данни с кодовете и наименованията (определенията) за семейното положение - дали лицето е встъпило в брак и дали този брак е прекратен поради развод, унищожаване на брака или смърт на единия от съпрузите.
 << < 11-16/16 > >>