Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HR0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42057

Районна администрация - Младост

Услуги

- Какво прави администрацията

- Основни отговорности

Данни за контакт


Е-mail: rnmladost@varna.bg

Kод за междуселищно избиране: (052)

Телефони: 820 790

Факс: 820 817www.varna-mladost.com

Седалище и адрес


Област: Варна
Община: Варна
Населено място: Варна
Район: Младост
Адрес: гр.Варна, жк. "Трошево" бл.10
Пощенски код: 9019

Работно време


Стандартно работно време

От: 08:30 ч. - До: 17:00 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

Информационният център за обслужване на граждани работи на принципа "едно гише" с непрекъснато работно време и утвърден седмичен график от 08.30 до 17.00 часа.

Код по Булстат


0000934420038

Данни от административния регистър


Идентификатор: 513


Вид администрация: Общинска администрация на районВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 06.07.2021г.