Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HR0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42057

Районна администрация - Аспарухово

Услуги

- Какво прави администрацията

- Основни отговорности

Данни за контакт


Е-mail: asparuhovo@varna.bg

Kод за междуселищно избиране: (052)

Телефони: 052 370 010https://asparuhovo.bg/index.php?lang=bg

Седалище и адрес


Област: Варна
Община: Варна
Населено място: Варна
Район: Аспарухово
Адрес: ул."Народни будители" № 2
Пощенски код: 9003

Работно време


Стандартно работно време

От: 08:30 ч. - До: 17:30 ч.

Продължителност: 09:00 ч.

Работното време на Центъра за информационно обслужване приключва най-късно 2 часа след обявеното официално работно време съгласно ЗАО.

Код по Булстат


0000934420023

Данни от административния регистър


Идентификатор: 515


Вид администрация: Общинска администрация на районВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 12.01.2022г.