Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HR0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42057

Районна администрация - Южен

Услуги

- Какво прави администрацията

- Основни отговорности

Данни за контакт


Е-mail: signal@south-plovdiv.bg

Kод за междуселищно избиране: (032)

Телефони: (032) 276 110

Факс: (032) 674 130



https://south-plovdiv.bg/

Седалище и адрес


Област: Пловдив
Община: Пловдив
Населено място: Пловдив
Район: Южен
Адрес: гр. Пловдив, ул. "Македония" № 73а
Пощенски код: 4004

Работно време


Стандартно работно време

От: 08:30 ч. - До: 17:00 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

Работното време на администрацията е без прекъсване за обедна почивка. Всеки работен ден с изключение на официалните празници.

Код по Булстат


0004715040070

Данни от административния регистър


Идентификатор: 520


Вид администрация: Общинска администрация на район



Връзка с административен регистър >


Последно обновено на 12.01.2022г.