Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HR0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42057

Районна администрация - Надежда

Услуги

- Какво прави администрацията

- Основни отговорности

Данни за контакт


Е-mail: info@so-nadejda.com

Kод за междуселищно избиране: (02)

Телефони: 02/495-11-40

Факс: (02) 8376465http://so-nadejda.com/

Седалище и адрес


Област: София (столица)
Община: Столична
Населено място: София
Район: Надежда
Адрес: ул. Кирил Дрангов № 55
Пощенски код: 1220

Работно време


Стандартно работно време

От: 08:30 ч. - До: 17:00 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

Стандартно

Код по Булстат


0006963270598

Данни от административния регистър


Идентификатор: 534


Вид администрация: Общинска администрация на районВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 12.01.2022г.