Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HR0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42057

Районна администрация - Младост

Услуги

- Какво прави администрацията

- Основни отговорности

Данни за контакт


Е-mail: office@mladost.bg

Kод за междуселищно избиране: (02)

Телефони: 02/9067601

Факс: 02mladost.bg

Седалище и адрес


Област: София (столица)
Община: Столична
Населено място: София
Район: Младост
Адрес: гр.София,жк."Младост 3" ул. "Свето Преображение" №1
Пощенски код: 1712

Работно време


Стандартно работно време

От: 08:30 ч. - До: 17:00 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

Продължителност-8 часа с 30 м. обедна почивка

Код по Булстат


0006963270614

Данни от административния регистър


Идентификатор: 536


Вид администрация: Общинска администрация на районВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 06.07.2021г.