Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HR0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42057

Районна администрация - Студентски

Услуги

- Какво прави администрацията

- Основни отговорности

Данни за контакт


Е-mail: rajon@studentski-so.org

Kод за междуселищно избиране: (02)

Телефони: (02) 868 3124

Факс: (02) 868 6116www.studentski.bg

Седалище и адрес


Област: София (столица)
Община: Столична
Населено място: София
Район: Студентски
Адрес: София, Студентски град, блок 5
Пощенски код: 1700

Работно време


Стандартно работно време

От: 08:30 ч. - До: 17:00 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

Работно време от 08:30 часа до 17:00 часа

Код по Булстат


0006963270629

Данни от административния регистър


Идентификатор: 537


Вид администрация: Общинска администрация на районВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 06.07.2021г.