Z6_PPGAHG8009LHE0QL31AVHP2006
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8009LHE0QL31AVHP20G4

Статистика

Настоящата страница дава статистическа и аналитична информация, свързана с потреблението на еУслуги. Данните са на месечна база. Обновяват се веднъж дневно.

Информация в реално време: https://analytics.egov.bg

Статистика на предоставянето на електронни административни услуги чрез Единния модел

1826

Услуги в портала

Хоризонтални системи

Услуги в EGOV.BG

Топ 10 на най-често посещаваните услуги в ЕПДЕАУ за последните 7 дни.

 

Отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи, втори, трети и четвърти клас (778)

 

Отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас (3121)

 

Отпускане на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст (649)

 

Отпускане на еднократна помощ при раждане на живо дете (1742)

 

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство (2396)

 

Издаване на удостоверение за наследници (2016)

 

Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес (2107)

 

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца (2075)

 

Справка за здравноосигурителния статус (576)

 

Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти (9401)

Топ 10 на най-често посещаваните услуги в ЕПДЕАУ за последния месец.

 

Отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи, втори, трети и четвърти клас (778)

 

Отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас (3121)

 

Отпускане на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст (649)

 

Отпускане на еднократна помощ при раждане на живо дете (1742)

 

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство (2396)

 

Издаване на удостоверение за наследници (2016)

 

Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес (2107)

 

Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти (9401)

 

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца (2075)

 

Издаване на регистрационен и идентификационен-EORI номер (2686)

Топ 10 на най-често посещаваните услуги в ЕПДЕАУ за последните 3 месеца.

 

Отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи, втори, трети и четвърти клас (778)

 

Отпускане на еднократна помощ при раждане на живо дете (1742)

 

Отпускане на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст (649)

 

Отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас (3121)

 

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство (2396)

 

Издаване на удостоверение за наследници (2016)

 

Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти (9401)

 

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца (2075)

 

Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес (2107)

 

Издаване на регистрационен и идентификационен-EORI номер (2686)

Посещения в EGOV.BG