Z6_PPGAHG8009LHE0QL31AVHP2006
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8009LHE0QL31AVHP20G4

Статистика

Настоящата страница дава статистическа и аналитична информация, свързана с потреблението на еУслуги. Данните са на месечна база. Обновяват се веднъж дневно.

Информация в реално време: https://analytics.egov.bg

1751

Услуги в портала

Хоризонтални системи

Услуги в EGOV.BG

Топ 10 на най-често посещаваните услуги в ЕПДЕАУ за последните 7 дни.

 

Възможност за заплащане на местните данъци и такси чрез Единната входна точка за електронни плащания (9416)

 

Отпускане на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по реда на... (649)

 

Отпускане на еднократна помощ при раждане на живо дете по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (1742)

 

Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти (9401)

 

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство (2396)

 

Освобождаване от заплащане на винетни такси при ползване на платената пътна мрежа на лица с 50 и над 50 на сто намалена... (2198)

 

Издаване на удостоверение за наследници (2016)

 

Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес (2107)

 

Приемане на заявления и регистрация на търсещи работа лица (1168)

 

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца (2075)

Топ 10 на най-често посещаваните услуги в ЕПДЕАУ за последния месец.

 

Отпускане на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по реда на... (649)

 

Отпускане на еднократна помощ при раждане на живо дете по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (1742)

 

Освобождаване от заплащане на винетни такси при ползване на платената пътна мрежа на лица с 50 и над 50 на сто намалена... (2198)

 

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство (2396)

 

Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти (9401)

 

Издаване на удостоверение за наследници (2016)

 

Възможност за заплащане на местните данъци и такси чрез Единната входна точка за електронни плащания (9416)

 

Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес (2107)

 

Справка за здравноосигурителния статус (576)

 

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца (2075)

Топ 10 на най-често посещаваните услуги в ЕПДЕАУ за последните 3 месеца.

 

Издаване на удостоверение за регистрация на водовземните съоръжения за подземни води (2164)

 

Отпускане на еднократна помощ при раждане на живо дете по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (1742)

 

Отпускане на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по реда на... (649)

 

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство (2396)

 

Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти (9401)

 

Издаване на удостоверение за наследници (2016)

 

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца (2075)

 

Освобождаване от заплащане на винетни такси при ползване на платената пътна мрежа на лица с 50 и над 50 на сто намалена... (2198)

 

Декларация по чл. 71 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване (9410)

 

Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес (2107)

Посещения в EGOV.BG

Регистрирани профили в EGOV.BG

38715

Брой профили в EGOV.BG

38699

Профила на физически лица

5

Профила на администрации

0

Профила на юридически лица, предоставящи услуги

11

Профила на юридически лица