Teлефон за административна информация: +359 (2) 949 20 01

 

 

За въпроси свързани със системите e-Връчване, е-Форми и системата за електрронен обмен на съобщения (СЕОС), моля да се свържете с наш служител на телефон 029492388.

 

 

За въпроси свързани със системите Regix, Единен портал за предоставяне на електронни административни услуги, е-Автентикация, е-Плащане, моля да се свържете с наш служител на телефон 029492392.

 

Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}